Danska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Formand og Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Marketingdirektør
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Salgschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Kundeservice Direktør
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Personaledirektør
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Personaleafdelingsleder
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Kontorleder
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Virksomheds Sekretær
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Regnskabschef
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Teknisk Direktør
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Forskning og Udviklings Direktør
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Produktionsleder
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Fabriksdirektør
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas