Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Thư ký trưởng
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Kế toán trưởng
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas