Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas