Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas