Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas