Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas