Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas