Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas