Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas