Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas