Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas