Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas