Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas