Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas