Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Amministratore delegato
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Amministratore delegato
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Responsabile marketing
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Responsabile vendite
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Responsabile del servizio clienti
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Responsabile risorse umane
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Responsabile risorse umane
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Capoufficio
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Segretario aziendale
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabile
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Direttore tecnico
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Responsabile ricerca e sviluppo
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Responsabile del finissaggio
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Direttore d'industria
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas