Turkiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Pazarlama Direktörü
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Personel Müdürü
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
İnsan Kaynakları Müdürü
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Ofis Yöneticisi
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Şirket Sekreteri
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Arge Müdürü
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Üretim Direktörü
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Fabrika Müdürü
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas