Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas