Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas