Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas