Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas