Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas