Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas