Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas