Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas