Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas