Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas