Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas