Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas