Danska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Formand og Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (Storbritannien)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (USA)
विक्रय निर्देशक
Marketingdirektør
Ansvarig för marknadsavdelningen
विक्री प्रबंधक
Salgschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Kundeservice Direktør
Ansvarig för kundserviceavdelningen
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaledirektør
Ansvarig för personalfrågor (USA)
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaleafdelingsleder
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
निर्वाहक
Kontorleder
Ansvarig för driften av hela kontoret
कंपनी सचिव
Virksomheds Sekretær
Ansvarig för affärskorrespondensen
मुख्य लेखापाल
Regnskabschef
Ansvarig för företagets ekonomi
तकनीकि अधिकारी
Teknisk Direktør
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Forskning og Udviklings Direktør
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
उत्पादन निर्देशक
Produktionsleder
Ansvarig för produktproduktion
कारखाने का निर्वाहक
Fabriksdirektør
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas