Tyska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Vorstandsvorsitzender
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Geschäftsführer
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingdirektor
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Vertriebsleiter
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Leiter Kundenbetreuung
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Leiter Personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Leiter Personal
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Geschäftsstellenleiter
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Gesellschaftssekretär
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Leiter Buchhaltung
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Direktor Technik
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Leiter Forschung und Entwicklung
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Produktionsleiter
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Werksleiter
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas