Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas