Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas