Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas