Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas