Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas