Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas