Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas