Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas