Nederländska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
President-commissaris
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
President-directeur
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Commercieel Directeur
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Verkoopleider
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Hoofd Klantenafdeling
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Bureauchef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Bedrijfssecretaris
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Hoofd Boekhouding
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Technisch Directeur
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Productieleider
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Bedrijfsleider
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas