Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas