Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas