Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas