Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas