Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas