Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas