Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas