Danska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Formand og Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Διευθύνων Σύμβουλος
Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (USA)
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingdirektør
Ansvarig för marknadsavdelningen
Διευθυντής Πωλήσεων
Salgschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Kundeservice Direktør
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Διευθυντής Προσωπικού
Personaledirektør
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Personaleafdelingsleder
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Υπεύθυνος Γραφείου
Kontorleder
Ansvarig för driften av hela kontoret
Γραμματέας της Εταιρείας
Virksomheds Sekretær
Ansvarig för affärskorrespondensen
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Regnskabschef
Ansvarig för företagets ekonomi
Τεχνικός Διευθυντής
Teknisk Direktør
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Forskning og Udviklings Direktør
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Διευθυντής παραγωγής
Produktionsleder
Ansvarig för produktproduktion
Διευθυντής Εργοστασίου
Fabriksdirektør
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas