Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Thư ký trưởng
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Kế toán trưởng
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas