Ungerska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Elnök és ügyvezető igazgató
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Vezérigazgató
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Marketing igazgató
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Kereskedelmi igazgató
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Ügyfélszolgálati menedzser
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Személyzeti Igazgató
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Irodaigazgató
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Vállalati titkár/titkárnő
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Főkönyvelő
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Műszaki Igazgató
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Termelési Igazgató
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas