Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas